Strona główna Wdrażanie Zarządzanie Rozwój KIOSK wydawniczy Informacje Blogi

BUDUJEMY


- Oświadczenie Kierownictwa Organizacji

- Polityka Jakości

- Przegląd organizacji

- Analiza zasobów i ich udostępnienie

- Powołanie Pełnomocnika

- Zespół wdrożeniowy

- Harmonogram przedsięwzięcia

ROZWIJAMY


- Planujemy

- Zapobiegamy

- Korygujemy

- OceniamyZARZĄDZAMY


- Analiza i ustalenie przebiegu procesów

- Opracowanie i ustanowienie

- Opracowanie sposobu zarządzania   dokument.
- Harmonogram audytów wewnętrznych
- Przeglądy Kierownictwa

Zasady dokumentowania systemu zarządzania jakością.

Normy dotyczące systemu zarządzania jakością wymagały i nadal wymagają sformalizowania tego systemu w postaci udokumentowanej. Przy dokumentowaniu systemu zarządzania jakością należy kierować się następującymi zasadami:

- wielkością zatrudnienia,

- charakterem prowadzonej działalności,

- stopniem skomplikowania i rodzajem realizowanych procesów,

- umiejętnościami i kompetencjami pracowników oraz przydzielonych im uprawnień,

- istnieniem w danej organizacji zwyczajów, norm postępowania,

- sposobem dotychczasowego komunikowania się i skuteczności tych sposobów.


stat4u

Rozświetl z nami
swoją przyszłość
i Twojej firmy.

Jeżeli jeszczenie wiesz co i jak robić  tzn. Jesteś na etapie kontestowania.
Przebrnąć pomogą Tobie blogi poświęcone etapowi niepewności.

http://isokafar.wordpress.com
http://leankafar.wordpress.com